Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Συμπληρωματικά στοιχεία για την φυγή των Βενιζελικών αξιωματικών στην Κωνσταντινούπολη

Συμπληρωματικά στοιχεία για την φυγή των Βενιζελικών αξιωματικών στην Κωνσταντινούπολη

Written By Ιωάννης Φιλίστωρ on 18 Ιανουαρίου 2010 | 1/18/2010 10:12:00 μ.μ.
Στο προηγούμενο άρθρο μας για την "Μικρασιατική Άμυνα" ο αναγνώστης μας Costas αμφισβήτησε ότι Βενιζελικοί αξιωματικοί μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές το 1920, εγκατέλειψαν τις μονάδες τους στο μέτωπο, χωρίς να παραιτηθούν καταφεύγοντας στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα δε, αμφισβήτησε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να έκανε ο στρατηγός Ιωάννου.

Επειδή η κατηγορία που απέδωσα είναι όντως σκληρή και επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, αποφάσισα να παραθέσω τρεις σημαντικές και αξιόπιστες πηγές (όχι ότι είναι οι μόνες) για να τεκμηριώσω τους ισχυρισμούς μου. Θα τις παραθέσω αυτούσιες επί λέξει για να μην υπάρχει περαιτέρω αμφισβήτηση.ΠΡΩΤΗ ΠΗΓΗ: Θάνος Βερέμης "Ο στρατός στην Ελληνική πολιτική" εκδ Κούριερ εκδοτική σελ 108
"...περίπου 150 βενιζελικοί αξιωματικοί, τέσσερις από αυτούς στρατηγοί, εγκατέλειψαντις θέσεις τους και αναβίωσαν το κίνημα της "εθνικής άμυνας" στην Κωνσταντινούπολη.."
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΗΓΗ: Επίσημη Ιστορία του ΓΕΣ, Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόμος τέταρτος σελ 5
"....Αριθμός αξιωματικών, περί τους πεντήκοντα, εν οις και τέσσαρες ανώτατοι εκ των μετασχόντων εις την "Εθνικήν Άμυναν", εγκατέλειψαν τα τμήματα των και ανεχώρησαν αυθαιρέτως εις Κωνσταντινούπολιν...."
ΤΡΙΤΗ ΠΗΓΗ: Ιστορία του Ελληνικού έθνους τ. ΙΕ, σελ 156:
"....Αρκετοί ωστόσο από τους γνωστότερους και δυναμικότερους και για τον λόγο αυτό πιο εκτεθειμένους, Βενιζελικούς αξιωματικούς, που υπηρετούσαν στο μέτωπο, δεν περίμεναν καν να πληροφορηθούν τις διαθέσεις του υπουργείου Στρατιωτικών απέναντι τους. Εγκατέλειψαν τις μονάδες τους και κατέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη...Παρά την υποστήριξη- κατά καιρούς και σε διαφορετικό βαθμό των στρατηγών Μαζαράκη, Ζυμβρακάκη και Ιωάννου που επίσης είχαν καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, η "άμυνα" υπήρξε κυρίως κίνηση ταγματαρχών....."
Μετά την παράθεση των τριών αυτών πηγών, θεωρώ ότι οι ισχυρισμοί μου έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σχετικά με τις θέσεις του Χρήστου Αγγελομάτη για την "Μικρασιατική Άμυνα" στο περίφημο βιβλίο του "Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας", θεωρώ ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πολύτιμη πηγή κυρίως για τα τραγικά γεγονότα της καταστροφής, παρά για όσα προηγήθηκαν. Αν αναλογιστούμε ότι το μισό βιβλίο αναφέρεται σε αυτά, αλλά και το πόσο γρήγορα προσπερνά κρίσιμα γεγονότα, ο ισχυρισμός αυτός ενισχύεται. Αμέσως μετά περιγράφει την "Μικρασιατική Άμυνα" ως κάτι ανεξάρτητο και δεν την συνδέει με αυτήν της Κωνσταντινούπολης. Διατηρώ επιφυλάξεις καθώς στις σχετικές σελίδες περιέργως δεν περιλαμβάνει καμία πηγή, αντιθέτως με άλλα σημεία του έργου του. Πάντως αναφέρει πολλές πληροφορίες για τον Στεργιάδη, τις οποίες θα αναλύσουμε σε μελλοντικό μας κείμενο.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου