Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Το «Σύμφωνο του Πετριτσίου»

Το περιβόητο «Σύμφωνο του Πετριτσίου», που υποτίθεται ότι υπέγραφε εκ μέρους του ΚΚΕ ο Γιάννης Ιωαννίδης και εκ μέρους του ΚΚ Βουλγαρίας κάποιος Δουσάν Δασκάλωφ (ψευδώνυμο?) έλεγε τα εξής, όπως δημοσιεύτηκε το 1947 στην έκδοση του υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών με τον τίτλο «Η ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ» (σελ. 11):

«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ

Το Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος και το Κομμουνιστικόν Κόμμα Βουλγαρίας ύστερα από την διάλυση της Κομ. Διεθν. έχοντας υπ' όψη την ως τώρα πολιτικήν γραμμήν της Κομ. Διεθν. και τις τελευταίες οδηγίες της και με την επιθυμίαν να εργασθούν από κοινού για την ταχύτερη και αποτελεσματικώτερη δράση της με τελικό σκοπό την εγκαθίδρυση στην Βαλκανικήν Ενωσης Σοβιετικής Δημοκρατίας και να λύσουν μια για πάντα τις διαφορές ανάμεσα στους λαούς της Βαλκανικής, αποφασίζουν με τους αντιπροσώπους των που υπογράφουν το σύμφωνον αυτό:

1ον) Του συντρόφου Γιάννη Ιωαννίδη εκ μέρους του ΚΚΕ και 2ον) του Δουσάν Δασκάλωφ εκ μέρους του ΚΚΒ τα εξής:

1) Τελικός σκοπός και των δύο κομμάτων καθορίζεται η εγκαθίδρυση στην Βαλκανικήν Ενωσης Σοβιετικών Δημοκρατιών, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Μακεδονία και την Σερβία.

2) Τα ΚΚ Ελλάδος και Βουλγαρίας είναι ελεύθερα να κανονίσουν την τακτική της δράσης τους για να φθάσουν στον τελικό σκοπό όπως αυτά νομίζουν καλύτερα.

3) Για την ασφάλεια των συνόρων από Β. και τα δύο κόμματα θα εργασθούν ώστε τα σύνορα της Βουλγαρίας και της Σερβίας να πιάνουν από τον Δούναβη με τέλος Β. του Φιούμε στην Αδριατική.

4) Στην Βουλγαρία θα δοθεί διέξοδος εδαφική στο Αιγαίο.

5) Η Ισταμπούλ και τα στενά των Δαρδανελλίων να αποτελέσουν ανεξάρτητη και αυτόνομη Δημοκρατία υπό τον έλεγχο της ΕΣΣΔ Ρωσίας.

6) Η Μακεδονία, η Ελληνική, Βουλγαρική και Σερβική, δηλαδή η χώρα που συμπεριλαμβάνεται μέσα στον ποταμό Νέστο και το όρος Ροδόπη, τα όρη Ρύλα, Οσνικώφ Σαρ (Σκάρδος) από Β. τις Αλβανικές Αλπεις και την Πίνδο από Δυσμάς το όρος Ολυμπος και το Αιγαίο από Νότον με την νήσον Θάσον θα αποτελέσουν ανεξάρτητη αυτόνομη Σοβ. Δημοκρατία μέσα στην Ενωση Σ.Σ.Δ. της Βαλκανικής.

Επίσημη γλώσσα θα είναι η ελληνική και η βουλγαρική.

Το σύμφωνο αυτό διατυπώθηκε ελληνικά και βουλγαρικά.

Πετρίτσι 12 Ιούλη 1943


Για το ΚΚΕ (υπ.) Γιάννης Ιωαννίδης. Για το ΚΚΒ (υπ.) Δουσάν Δασκάλωφ»

(Ακριβές αντίγραφον εκ του ευρεθέντος εις το χωρίον
Μπούλα Κομμουνιστικού Αρχείου).
--------------------------------------------------------------

ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο Ιωαννίδης. ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ : ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ - ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, σελίδες 140-141

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θυμάμαι τή θέση τοΰ Γληνού. Αυτός ιδιαίτερα τόνιζε τά πρόβλημα των βουλγάρων γιατί και περισσότερο άπό όλους αισθανόταν τήν πίεση τών άλλων πάνω σ' αυτό. Μετά βγήκε καί ή υπόθεση εκείνη, ή προβοκάτσια τών γερμανών μέ τό σύμφωνο Ίωαν­νίδη - Δασκάλοφ.

Αυτοί θέλαν να τήν πατήσουμε μέ τό Βαλκανικό. Είδαν όμως ότι δεν πέσαμε σέ τέτοια προβοκάτσια, νά κάνουμε Ενα τέτοιο σύμφωνο μέ όλους μαζί. Ή Ίντέλιτζενς Σέρβις τά ήξερε, τά παρακολούθησε όλα αυτά. Άφοϋ λοιπόν είδε ότι άπό έκεΐ δέ βγαίνει τίποτα έπρεπε νά σκαρωθεί κάτι άλλο γιά νά καρφώσουν τόν Ίωαν­νίδη καί σκάρωσαν τό σύμφωνο Ίωαννίδη - Δασκάλοφ.

Εκείνη τή μέρα τό απόγευμα, έγώ είχα ανταμώσει μέ τόν Σβώλο και είχαμε συνεργασία. Καθορίσαμε συνάντηση καί γιά τήν άλλη μέρα. Τό πρωί εκείνης της μέρας βγήκαν ο'ι εφημερίδες μέ πηχιαίους τίτλους γιά τά «Σύμφωνο Ίωαννίδη - Δασκάλοφ», πού υπεγράφη τό βράδι της προηγουμένης, όπως γράφανε. {ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟΥΤΟ: ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΜΕΣΩΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΑΛΚΕΥΣΙΣ}

Ποιός τήν έκανε αυτή τή δουλειά; Φυσικά ή Ίντέλιτζενς Σέρβις. Διαβάζω έγώ τις εφημερίδες καί πηγαίνω στή συνάντηση πού είχα­με μέ τόν Σβώλο. Ανταμώσαμε μέ τον Σβωλο:

---Διάβασες, τοϋ λέω, τις εφημερίδες;

---Φυσικά τίς διάβασα, μοϋ λέει.

---Είδες τί κερατάδες είναι, τί ψέματα σκαρώνουν;

---Ψέματα, ψέματα, αλλά μπορεί νά πιάνουν στον κόσμο.

---Έ, τοΰ λέω, τί νά κάνω. Φαίνεται ότι μπορεί νά πιάνουν ακόμα καί σέ σένα πού χθες εΐμασταν μαζί καί μέ είδες έδώ. Χθες δέν εΐμασταν μαζί; Δέ χωρίσαμε χθες τό βράδι;

---"Ε, μοϋ λέει. Χθες τό βράδι ήσουν έδω. 'Αλλά παίρνεις τό αεροπλάνο σέ μιά ώρα βρίσκεσαι έκεΐ, υπογράφεις τή συμφωνία καί γυρίζεις αμέσως πίσω. Σέ είδα μέν έγώ, αλλά μετά πού χωρίσαμε δέν ξέρω τί έκανες.

Δηλαδή, σοϋ λέει, μή στηρίζεσαι σέ μένα, δέν μπορείς νά με έχεις εμένα μάρτυρα γιά τό ότι έχουμε ειδωθεί τήν ημέρα πού παρουσιάζεται ότι έγινε αυτό τό σύμφωνο. Κατάλαβες;
Μετά από αυτό είπα έγώ στον Γληνό ότι δέ μοΰ αρέσει αυτός ό άνθρωπος. "Οτι είναι άνθρωπος μάλλον της Ίντέλιτζενς Σέρβις. Γιατί ό Σβώλος μέ ήξερε καλά. "Ηξερε ότι αυτά είναι ψέματα. Δέν μπορούσε ούτε νά φανταστεί ότι ήταν δυνατό έμείς νά κάνουμε κάτι τέτοιο μέ τους βουλγάρους. Αυτό τό ήξερε πολύ καλά. "Ηξερε τίς θέσεις καί τίς προσπάθειες μας σ' αυτά τά ζητήματα. Καί αυτή του ή στάση μοϋ έκανε εντύπωση. Λοιπόν όλη αυτή ή υπόθεση.. -

ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ: Ό Δασκάλοφ τί ήταν τότε;

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μά καί μέχρι σήμερα δέν μπόρεσα ποτέ νά μάθω τί διάολο ήταν αυτό τό όνομα. Υπάρχει, δέν υπάρχει; Είναι πραγματικό όνομα η δέν είναι; "Από τούς δικούς μας τούς αντάρτες ήταν; Δέν ξέρω τίποτα. Αργότερα πού ήρθα σέ επαφή μέ τους βουλγάρους δέν τους ρώτησα τί είναι τελοσπάντων αυτός ό Δασκάλοφ. Ό Δασκάλωφ ή Δασκάλοφ μέ τόν όποιο έγώ έκανα εκείνο... τό σύμφωνο.

Νά σοϋ πώ τή γνώμη τή δική μου. 'Εγώ έπρεπε νά εξοντωθώ πολιτικά. Καί γιά τήν Ίντέλιτζενς Σέρβις καί γιά τήν ντόπια αντίδραση έγώ είχα τό όνομα τοΰ αδιάλλακτου κλπ. 'Ενώ ό Σιάντος ήταν ό «μαλακός» άνθρωπος κλπ. Συνεπώς ό πιό επικίνδυνος ήταν ό Ίωαννίδης καί έπρεπε νά εξουδετερωθεί. Γι' αυτό σκαρώθηκε τό σύμφωνο Ίωαννίδη - Δασκάλοφ. Είμαι βέβαιος γι' αυτό τό πράγμα. Αλλιώς, γιατί νά μή βάλουν τό όνομα τοϋ Σιάντου πού ήταν Γραμματέας τοϋ Κόμματος καί επί πλέον βρισκόταν καί έξω στό βουνό; Καί μποροϋσε νά γίνει ευκολότερα πιστευτό αυτά. Αυτοί είναι έξυπνοι καί μετρούν αυτό πού κάνουν...

ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ: Λογικό είναι αυτό πού λές...

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Καί βέβαια...

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό όμως είναι καί μία πίεση. Γιατί αυτοί πάντα ανησυχούσαν. 'Ανησυχούσαν πολύ μήν τυχόν συνδεθοϋμε πιό στενά μέ τους γιουγκοσλάβους. Όπωσδήποτε άνησυχούσαν γι' αυτό τό πρόβλημα. Γιατί ήξεραν ότι μέσα σέ κείνη τήν κατάσταση... Φυσικά μέ τους βουλγάρους ήταν δύσκολα. Όπωσδήποτε ήταν δύσκολα. 'Αλλά μέ τους γιουγκοσλάβους... Γιατί καί οϊ γιουγκοσλάβοι πάντα ήταν κοντά μας καί δέν υπήρχαν γι' αυτούς τέτοια προβλήματα. "Ύστερα ήταν καί ό Τίτο. . .

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δέν μπορούσε σέ καμιά περίπτωση νά θέλουν αυτοί.,. Αυτοί θέλαν πραγματικά νά κάνουμε τό σύμφωνο, ας πούμε νά γίνει ποαγματικά αύτό τό σύμφωνο...

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Γιά τό Βαλκανικό;

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ; Όχι. Μέ τους βουλγάρους.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: "Αν ήταν μέ τους βουλγάρους δέν υπήρχε λόγος νά κάνουμε τέτοιο σύμφωνο...

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μά μέσα στά Βαλκανικό ήταν οί βούλγαροι. Κατάλαβες; Γιουγκοσλάβοι, έλληνες, βούλγαροι, αλβανοί...

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Πρόκειται όμως γιά τους γιουγκο­σλάβους πού τότε αυτοί ήταν ή κύρια δύναμη.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύρια δύναμη, αλλά ήταν καί οί βούλγαροι. Δέν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει πώς θά τό εκμεταλλεύονταν οί άλλοι αύτό τό ζήτημα. Γιατί δέν είπαν ότι κάναμε σύμφωνο με τους γιουγκοσλάβους καί είπαν ότι κάναμε μέ τους βουλγάρους;

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτοί κάνουν τή δουλειά τους.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Αυτή ήταν ή εποχή. Πάνω σέ αυτό ξεσηκώναν αυτοί. Σόφια - Μόσχα ήταν τό σύνθημα τους. Λοιπόν, τι θέλεις άλλο; Δέν πέσαμε εξω. Σ' αυτό δέ μ' αλλάζει κανένα; έμένα,-'» Έγώ αυτό τό σκεπτόμουνα από τότε. . .

"Επρεπε ό Ίωαννίδης ό «αδιάλλακτος», ό «αδιάλλακτος» πού δέν υποχωρεί σέ τίποτα, έπρεπε νά βγεϊ άπό τή μέση, έπρεπε νά εξουδετερωθεί. Καί έγινε αυτό τό πράγμα μέ τόν τρόπο που έγινε. Άπό τότε αυτοί τά βάλανε... Καί σήμερα αν πάρεις αυτά πού γράφουν στην "Ελλάδα εμένα μέ έχουν γιά τόν πιό αίμοβόρο καί αδιάλλακτο κομμουνιστή, γιά σφαγέα.. . Κατάλαβε;; "Ετσι είναι.

----------------------------------------
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ: ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟ, ΟΜΩΣ ΟΜΩΣ, ΠΡΙΝ, ΤΟ 1924 ΤΟ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ:


Πηγή: Απόφαση 3ου Έκτακτου Συνεδρίου Κ.Κ.Ε (26/11/1924-03/12/1924). Δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη
«Ανεξαρτησία στη Μακεδονία και στη Θράκη: Η ντόπια κεφαλαιοκρατία… καταπιέζει τις εθνικές μειονότητες στη Μακεδονία και στη Θράκη… η ελληνική πλουτοκρατία καταδυναστεύει ένα μέρος του μακεδονικού και θρακικού λαού, κρατώντας με το σίδερο και τη φωτιά τη μακεδόνικη και θρακική χώρα στην υποταγή της. Δίχως την καταπίεση του μακεδονικού και θρακικού λαού, δίχως την καταπίεση των ξένων εθνών, της είναι αδύνατο να δυναμώσει επάνω μας τον κοινωνικό της ζυγό. Η ντόπια μπουρζουαζία είναι εθνικός δυνάστης και καταπιεστής του μακεδονικού και θρακικού λαού και συγχρόνως ο κοινωνικός δυνάστης της εργατικής τάξεως και των φτωχών αγροτικών και προσφυγικών μαζών. Αν δεν συντρίψουμε τον εθνικό ζυγό της ντόπιας μπουρζουαζίας που βαρύνει στη Μακεδονία και στη Θράκη, δεν μπορούμε να τσακίσουμε τον κοινωνικό ζυγό της ίδιας μπουρζουαζίας που βαρύνει επάνω σε μάς. Δεν μπορούμε αλλιώτικα να γλιτώσουμε από τους κατακτητικούς και ιμπεριαλιστικούς πολέμους που ξεσπούν εις βάρος μας εν όσω εξακολουθεί η σημερινή κατάσταση του διαμελισμού και της καταπιέσεως της Μακεδονίας και Θράκης από τη Βαλκανική και Τουρκική μπουρζουαζία.
Να γιατί αγωνιζόμαστε εναντίον των εξοπλισμών, εναντίον των πολέμων που προετοιμάζει η κεφαλαιοκρατία, εναντίον της εθνικής καταπιέσεως και του βιαίου εκπατρισμού. Να γιατί αγωνιζόμαστε για την ένωση των τριών τμημάτων της Μακεδονίας και Θράκης και για ενιαία και ανεξάρτητη κρατική τους ύπαρξη
Ζήτω η εργατοαγροτική επανάσταση της Βουλγαρίας! Ζήτω η ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη!
Ζήτω η Ομοσπονδία των Βαλκανικών εργατοαγροτικών δημοκρατιών!
Ζήτω η Παγκόσμιος Προλεταριακή επανάσταση.
Αθήναι 3 Δεκεμβρίου 1924
Το Προεδρείο»

ΜΕΤΑ: Η ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ 5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΟΥ 1949 (6 ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ) ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ:


«Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδόνικος (σλαβομακεδονικός) λαός τα έδωσε όλα για τον αγώνα και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας που προκαλούν τον θαυμασμόν. Δεν πρέπει να υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι σαν αποτέλεσμα της νίκης του Δ.Σ.Ε. και της λαϊκής επανάστασης, ο μακεδόνικος λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάσταση του, έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την αποχτήσει. Παράλληλα το ΚΚΕ πρέπει ριζικά να βγάλει απ’ τη μέση όλα τα εμπόδια, να χτυπήσει όλες τις μεγαλοελλαδίτικες σωβινιστικές εκδηλώσεις και τα έργα που προκαλούν δυσαρέσκεια και δυσφορία μέσα στο μακεδονικό λαό και έτσι βοηθούν τους διασπαστές στην προδοτική δράση τους, ενισχύουν το έργο της αντίδρασης».
--------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου